úvod
vzorník barev
> certifikáty
 
přepravky/zásuvky
koše na prádlo
košíky s uchem
košíky s víkem
koše s uchy
misky
tácy
podložky
květináče
ostatní výrobky
 

Výrobky vyhovují požadavkům vyhlášky MZ ČR č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Kromě toho jsou výrobky certifikovány též regionální značkou:

Zápraží - logo

ZÁPRAŽÍ originální produkt®
Výrobky pocházející z kraje jihovýchodně za Prahou se mohou ucházet
o značku Zápraží originální produkt. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region, ale také jeho kvalitu a šetrnost
k životnímu prostředí.

"Kraj pohádkového venkova i zachovalé přírody jihovýchodně za Prahou.
Ráj koní, dobrého piva a tradiční gastronomie překvapí bohatstvím přírodních krás i lidových řemesel a zvyků. Rodný kraj Josefa Lady, kraj malebných vesniček, rybníků a říček, kraj polních remízků i svěžích Voděradských bučin. To je Zápraží, plné pohody a vůně domova."

http://www.regionalni-znacky.cz/zaprazi